Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

parismonamour
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viaKacSousse KacSousse

May 06 2018

parismonamour
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
parismonamour
1276 bbae 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaohhmarigold ohhmarigold

April 22 2018

parismonamour
0300 96fc 500
Reposted fromseaweed seaweed viaohhmarigold ohhmarigold

April 20 2018

parismonamour
0444 c961 500
Reposted byBrainyHypothermia

April 03 2018

parismonamour
6554 3adf

February 25 2018

parismonamour
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viaohhmarigold ohhmarigold

January 10 2018

parismonamour
0684 64dc 500
Reposted fromyoursway yoursway viaohhmarigold ohhmarigold
parismonamour
0581 3414 500
Reposted frompiehus piehus viaohhmarigold ohhmarigold

January 08 2018

parismonamour
7941 8ea7
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viasouxie souxie
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viasatyra satyra
parismonamour
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
Reposted fromursa-major ursa-major viasatyra satyra
parismonamour
8005 d97b 500
Reposted fromPolinda Polinda viacocciuella cocciuella
parismonamour
0512 f22d
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viasatyra satyra
parismonamour
parismonamour
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaonlythebrave onlythebrave

January 03 2018

parismonamour
parismonamour
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaonlythebrave onlythebrave
parismonamour
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl