Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

parismonamour
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
parismonamour
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaohhmarigold ohhmarigold
parismonamour
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir vianyan-nyan-nyan nyan-nyan-nyan
parismonamour
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz

May 16 2017

parismonamour
parismonamour
8065 37f0 500

voquecity:

The less you care, the happier you’ll be

Reposted fromtosiaa tosiaa viadusz dusz

May 13 2017

parismonamour
0209 0bee
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeannes jeannes
parismonamour
6545 1fe5 500
Reposted fromwerczi werczi viajeannes jeannes
parismonamour
6063 74c4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeannes jeannes
parismonamour
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeannes jeannes
parismonamour
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeannes jeannes
parismonamour
0082 fdfa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajeannes jeannes
parismonamour
1855 fa6d
Reposted fromkarahippie karahippie viajeannes jeannes
parismonamour
0129 3427 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajeannes jeannes
parismonamour
1672 5ccb
parismonamour
3361 1582 500
Reposted fromsarazation sarazation viajeannes jeannes
9107 fa00 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viajeannes jeannes
parismonamour
4002 749c
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeannes jeannes

April 15 2017

parismonamour
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viajeannes jeannes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl