Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

parismonamour
0684 64dc 500
Reposted fromyoursway yoursway viaohhmarigold ohhmarigold
parismonamour
0581 3414 500
Reposted frompiehus piehus viaohhmarigold ohhmarigold

January 08 2018

parismonamour
7941 8ea7
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viasouxie souxie
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viasatyra satyra
parismonamour
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasatyra satyra
parismonamour
8005 d97b 500
Reposted fromPolinda Polinda viacocciuella cocciuella
parismonamour
0512 f22d
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viasatyra satyra
parismonamour
parismonamour
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaonlythebrave onlythebrave

January 03 2018

parismonamour
parismonamour
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaonlythebrave onlythebrave
parismonamour
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski

December 27 2017

parismonamour
7360 f231
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
1471 57ce
Reposted fromimradioactive imradioactive viadusz dusz
1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viadusz dusz
parismonamour
parismonamour
3557 4090
Reposted fromwinter-mood winter-mood viadusz dusz
parismonamour
parismonamour
0792 decd
Reposted fromkarahippie karahippie viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl